سحر غفارزاده

سحر غفارزاده

مشخصات

نام
سحر
نام خانوادگی
غفارزاده
Email

مدرس دوره های

خصوصی
Starter part 1
Starter part 2
Starter part 3
E1
E2
E3
PI 1
PI 2
PI 3
I 1
I 3
I 2
Grammar-based Speaking
Business English
کلاس تکنیک های آزمون IELTS
کلاس های Speaking مقدماتی
کلاس های Speaking پیشرفته
مکالمه هدفمند 1
مکالمه هدفمند 2
مکالمه هدفمند 3
نام آوران زبان آموخته
ثبت نام اولیه